Nyereményjáték szabályzat

Renault Nyílt Napok- TESZTHÉTÉVÉGE NYEREMÉNYJÁTÉK játékszabályzat

A játék szervezője

A játék szervezője az Auto Triplex Kft.(továbbiakban Szervező).

Részvételi feltételek

A játékban részt vehet minden magyarországi címmel rendelkező, 18. életévet betöltött természetes személy (továbbiakban Játékos), aki

  • az Auto Triplex Kft. valamelyik telephelyén a Renault Nyílt Napok során (2019.március 20-23.) tesztvezetésen vesz részt, valamint a részvétellel a jelen szabályzatban írt valamennyi feltételt elfogadja.

A játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Lebonyolító munkatársai és azok közeli hozzátartozói.

A játék időtartama

A játék időtartama 2019. március 20-23-ig

Nyeremény és sorsolás

A játékban részt vevő Játékosok közül telephelyenként (Renault Budakalász, Renault Dél-Pest, Renault Kelet-Pest) 1-1 nyertes kerül kisorsolásra 2019. március 31-ig. Nyeremény: a Szervezővel egyeztetett hétvégén kiélvezheti egy új Renault Megan-nal való autózás örömeit. A nyertesek véletlenszerű sorsolása online sorsoló programmal történik. Amennyiben egy nyertes nem veszi át a nyereményét, pótnyertes kerül kisorsolásra. A nyeremény készpénzre át nem váltható.

A nyertes értesítése, nyeremény átvétele

A nyertest a Szervező privát üzenetben értesíti. Az a nyertes, aki nem jelentkezik az üzenetben megjelölt határidőig, a nyereményre való jogosultságát elveszti. A nyeremény átvételére az Auto Triplex Kft. által kijelölt telephelyen van lehetőség.

Adatvédelem

A nyereményjátékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A nyereményjátékban résztvevő játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező és lebonyolító, mint adatfeldolgozó a személyes adataikat (teljes név, e-mail cím) abból a célból kezelje és dolgozza fel, hogy a nyereményjáték nyertesét megállapítsa és értesítse, illetve nyertesség esetén a rajongói oldalon a nyertes nevét nyilvánosságra hozza. A nyertes további adatait (lakcím, telefonszám) kizárólag a nyeremény átadása céljából kezeli és dolgozza fel.

A megadott adatok kezelője a szervező (Auto Triplex Kft.) mint adatkezelő.

Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a nyereményjátékban résztvevő játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen: [javascript protected email].

Vegyes rendelkezések

A Szervező jogosult kizárni a Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a jelen Játékszabályzatban megkerülésével vesz részt. Amennyiben a Játék során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen Játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy törölje.

A Szervező fenntartja a jelen Játékszabály módosításának jogát.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy Játékot szükség esetén leállítsa.

2019. 03. 14.

Márkáink