Renault Easy Life TESZTHÉTÉVÉGE NYEREMÉNYJÁTÉK játékszabályzat 

A játék szervezője

A játék szervezője az Auto Triplex Kft.(továbbiakban Szervező).

Részvételi feltételek

A játékban részt vehet minden magyarországi címmel rendelkező, 18. életévet betöltött természetes személy (továbbiakban Játékos), aki

  • az Auto Triplex Kft. által 2018. szeptember 14-18. között megtartott Renault Easy Life Napok keretében tesztvezetésen vesz részt vagy ez idő alatt az online regisztrációs felületen tesztvezetésre jelentkezik erre az időszakra és személyesen el is megy Szervező valamelyik telephelyére és tesztvezetésen részt vesz.
  • a részvétellel a jelen szabályzatban írt valamennyi feltételt elfogadja

 

A játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Lebonyolító munkatársai és azok közeli hozzátartozói.

A játék időtartama

A játék időtartama 2018. szeptember 14-18.

Nyeremény és sorsolás

A játékban részt vevő Játékosok között telephelyenként (Renault Budakalász, Renault Dél-Pest, Renault Kelet-Pest) 1-1 nyertes kerül kisorsolásra 2018. szeptember 21-ig. 
Nyeremény: a Szervezővel egyeztetett hétvégén kiélvezheti egy új Renault Megane-nal való autózás örömeit. A nyertes véletlenszerű sorsolása online sorsoló programmal történik. Amennyiben egy nyertes nem veszi át a nyereményét, pótnyertes kerül kisorsolásra. A nyeremény készpénzre át nem váltható.

 

A nyertes értesítése, nyeremény átvétele

A nyertes nevét a Renault Budapest weboldalán a Szervező a sorsolást követően teszi közzé. A nyertest a Szervező privát üzenetben értesíti. Az a nyertes, aki nem jelentkezik az üzenetben megjelölt határidőig, a nyereményre való jogosultságát elveszti. A nyeremény átvételére az Auto Triplex Kft. által kijelölt telephelyen van lehetőség.

Adatvédelem

A nyereményjátékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A nyereményjátékban résztvevő játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező és lebonyolító, mint adatfeldolgozó a személyes adataikat (teljes név, e-mail cím) abból a célból kezelje és dolgozza fel, hogy a nyereményjáték nyertesét megállapítsa és értesítse, illetve nyertesség esetén a rajongói oldalon a nyertes nevét nyilvánosságra hozza. A nyertes további adatait (lakcím, telefonszám) kizárólag a nyeremény átadása céljából kezeli és dolgozza fel.

A megadott adatok kezelője a szervező (Auto Triplex Kft.) mint adatkezelő.

Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a nyereményjátékban résztvevő játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen:  [javascript protected email].

 

2018.09.07. Budapest

Renault Rólunk Nyereményjáték szabályzat
Márkáink
Renault Helios Dacia Helios